Uslovi korisćenja

Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge pozitivne propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

 

Superfon d.o.o. može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu, o čemu nije dužan da obaveštava svakog korisnika. Uslovi se, dakle, smatraju izmenjenim samim unošenjem izmena u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane pozitivnim propisimaili saopštenjima i internim aktima Superfon d.o.o. istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

 

Upotreba internet sajta

 

Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih propisa iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

 

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

 

Informacije

 

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili u kompaniji Superfon d.o.o. povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke. Superfon d.o.o. će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. Superfon d.o.o. nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

 

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale kojima se krši bilo koji propis.

 

Privatnost

 

Superfon d.o.o. zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi ispunio vaše zahteve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Sajta posećena i koliko ljudi je posetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt i pružimo Vam što bolje korisničko iskustvo.

 

Superfon d.o.o. nije odgovoran za sadržaj informacija objavljenih od strane korisnika putem chat-a. Superfon d.o.o. se ne smatra odgovornim niti je u obavezi da prati razgovore na chatu i samim tim ne snosi nikakve posledice za sadržaj bilo kog saopštenja, bez obzira da li proizilazi ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti i sl.

 

Linkovi na druge sajtove

 

Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za vas. Superfon d.o.o. nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, Superfon d.o.o nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

 

Ograničenje garancija

 

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“sadržaj”) prikazan na ovom sajtu je prikazan “kao takav” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Superfon d.o.o. se eksplicitno ograničava do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savet. Svaka preporuka koju Superfon d.o.o. daje kupcima na ovom sajtu bazira se na obavljenim testiranjima proizvoda od strane eminentnih svetskih kuća, kao i na osnovu objektivnih činjenica (veličina memorije, snaga baterije, rezolucija kamere i slično), ali Superfon d.o.o. ni na koji način ne garantuje kupcima da će preporuka odgovarati njihovim ličnim afinitetima. Osim toga, preporuke se odnose samo na hardverske komponente, a ne i na dizajn uređaja, niti njegov softver.

 

Superfon d.o.o ne daje garancije za tačnost, primenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka. Superfon d.o.o može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastareo, a Superfon d.o.o se ne obavezuje da ga ažurira. Konsultujte se sa Superfon d.o.o kancelarijom u vezi sa proizvodima, programima ili uslugama koje su vam na raspolaganju.

 

Ograničenje odgovornosti

 

Superfon d.o.o. , njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

 

Registrovani zaštitni znaci

 

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom Sajtu su registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija u okviru Superfon d.o.o. ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog vlasnika.
Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Superfon d.o.o. maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.

 

Politika privatnosti

 

Superfon d.o.o. poštuje Vašu privatnost, bez obzira da li ste s njim u kontaktu u vezi sa proizvodima i/ili uslugama kao kupac, korisnik, predstavnik javnosti itd.

 

Putem Politike privatnosti Superfon d.o.o. reguliše se postupak prikupljanja Vaših ličnih podataka i svrha u koju se oni obrađuju, način njihove obrade, lica s kojima se isti dele, način njihove zaštite i Vaša prava u vezi sa njihovom zaštitom.