Web kredit Raiffeisen banke

Kupovina na rate za 20 minuta

Kupovina na rate za 20 minuta je odličan način da olakšate kupovinu i rasteretite se svoje mesečne obaveze.

Bez potvrde o zaposlenju

Do 60.000 RSD dovoljan je lični dokument, a za veći iznos potrebna su i poslednja 3 mesečna izvoda u PDF formatu iz banke u kojoj primate zaradu.

Bez ijednog dolaska u banku - 100% online

Kratak video razgovor sa agentom banke, bez odlaska u filijalu, čak ni za potpisivanje ugovorne dokumentacije.

Bez papira

Svi podaci se unose i proveravaju onlajn.

Koje su pogodnosti Web kredita?

Web kredit je dostupan svim građanima u iznosu od 8.000 do 400.000 RSD.
Kamatna stopa je fiksna i rata ostaje ista tokom celog perioda otplate. Vi sami birate broj rata (od 3 do 23). Prevremena otplata kredita je bez naknade.
Možete aplicirati i ukoliko niste klijent Raiffeisen banke. Tekući račun će Vam biti automatski otvoren u toku realizacije kredita, bez naknade održavanja u prvih 12 meseci. Prenos zarade nije obavezan.
Biće Vam omogućeno besplatno mobilno i internet bankarstvo, kao i SMS obaveštenja, radi lakšeg praćenja otplate kredita.

Ukoliko ste već klijent Raiffeisen banke

Neće Vam se otvarati novi tekući račun.

Kako izgleda konkretan primer kupovine Web kreditom?

Odlučili ste se da kupite telefon čija je vrednost 40.000 RSD i aplicirate za navedeni iznos online kredita. To znači da će iznos vaše mesečne rate biti 3.703 RSD na period otplate od 12 meseci. Ukupan trošak kamate posle godinu dana je 4.442 RSD, što se može videti i u tabeli.

Reprezentativni primer

Iznos kredita 40.000 RSD
Broj rata 12
Nominalna kamatna stopa 19.90% (godišnja, fiksna)
Mesečna rata 3.703 RSD
EKS (na dan 08.07.2024.) 19.30%
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Trošak kamate 4.442 RSD

Šta je sve potrebno da biste aplicirali za Web kredit?

Minimalni uslovi

Da biste aplicirali, potrebno je da budete zaposleni ili penzioner, sa mesečnom zaradom/penzijom većom od 14.000 RSD. Ukoliko ste zaposleni, neophodno je da radite kod trenutnog poslodavca minimum 6 meseci. Potrebno je da imate bar 22 godine u trenutku podnošenja zahteva za kredit, i da niste stariji od 68 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita.

Važeća lična karta ili pasoš

Ukoliko lični dokument ne sadrži adresu prebivališta, potrebno je da pripremite i:

  • dokument koji sadrži adresu prebivališta (očitanu ličnu kartu, saobraćajnu dozvolu ili rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu) ili
  • račun za telefon, električnu energiju ili komunalne usluge koji glasi na Vaše ime

Broj telefona u domaćoj mreži

Ovaj broj telefona će se koristiti prilikom validacije i dalje komunikacije.

Uređaj sa kamerom

Računar ili telefon koji ima kameru sa zvukom je potreban za kratak video razgovor sa agentom banke prilikom identifikacije. U svakom trenutku aplikaciju možete nastaviti na drugom uređaju, svi uneti podaci ostaju sačuvani.

Za iznose kredita preko 60.000 RSD potrebni su mesečni izvodi od banke

Potrebno je priložiti poslednja 3 mesečna izvoda po tekućem računu na koji primate zaradu u elektronskoj formi. Izvode u PDF formatu obično dobijate i-mejlom od banke u kojoj primate zaradu ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo. Apliciranje za WEB kredit nećete moći da završite ukoliko dostavite skenirane izvode, platne listiće i druga dokumenta.